فعاليت های علمی و پژوهشی

کنون-1392: مدیر گروه فناوری اطلاعات پزشکی – دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1392-1392: مدیر گروه واحد بین الملل بیوالکتریک – دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

کنون-1391: مدیر گروه مجازی مدیریت فناوری اطلاعات پزشکی – دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

کنون-1391: استادیار دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1392-1391: دبیر گروه هوش مصنوعی پنجمین همایش بین المللی علوم شناختی

1391: دبیر اجرایی نوزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

1391: عضو کمیته علمی کنگره بین المللی علوم اعصاب پایه و بالینی2012

1391-1390: عضو هیئت علمی وابسته (افتخاری) پژوهشکده علوم شناختی

کنون-1390:مجری پروژه ملی “طراحی مهندسی پایه و تفصیلی و تهیه اسناد مناقصه سیستمهای مخابراتی و اسکادای میادین دی و سفیدزاخور” در شرکت مهندسين مشاور طرح ارتباطات

کنون-1390:همکاری در پروژه ملی ” بازنگری مهندسی پایه و مهندسی تفصیلی و تهیه اسناد مناقصه سیستمهای مخابراتی و اسکادای 16 میدان جنوب زاگرس” در شرکت مهندسين مشاور طرح ارتباطات

کنون-1382: همکاري با شرکت مهندسين مشاور طرح ارتباطات و انجام پژوهش های مختلف در زمینه طراحی و محاسبات سیستم‌های مخابراتی

1391: مدیر بخش محاسبات فنی، پژوهش و تحقیقات در شرکت طرح ارتباطات

1391: استاد مشاور در پروژه تحقیقاتی بررسی اثر اجتماع در قضاوت اخلاقی با استفاده از ERP در پژوهشکده علوم‌شناختی

1391: سخنرانی با عنوان طبقه بندی افراد نرمال / ADHD با استفاده از ویژگیهای پتانسیل های وابسته به رخداد مغزی در پژوهشکده علوم شناختی

1390: ریئس نشست و عضو کمیته علمی چهارمین همایش بین المللی علوم شناختی

1390: ارائه درس Research Procedures in Human Neuroscience Labs در پژوهشکده علوم‌شناختی

1390: استاد مشاور در پروژه دکترای خانم ملاحت اکبرفهیمی با عنوان بررسی مولفه های پتانسیل وابسته به رخداد نسبت به
چهره های هیجانی در بیماران اسکیزوفرنیا در پژوهشکده علوم‌شناختی

1389: مجری پروژه ملی تحقیقاتی “پایش شناورهای صیادی شیلات به منظور حفظ ” در شرکت مهندسین مشاور طرح ارتباطات

1389: تهیه نرم افزار لغتنامه اصطلاحات و واژه های رادیویی (انگلیسی به فارسی و بالعکس)

1389-1386: انجام پروژه دکترا با عنوان “تحلیل پتانسیل‌های وابسته به رخداد مغزی با روش آنالیز مولفه‌های مستقل به‌منظور تعیین سطح توجه ماندگار” در دانشکده صنعتی امیرکبیر

1388: همکاری در پروژه ملی ” بازنگری و نظارت بر اجرای طرح جامع شبکه مخابراتی شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان” در  شرکت مهندسین مشاور طرح ارتباطات

1388-1386: ثبت سیگنال مغزی برای استخراج سطح توجه زیر نظر پژوهشکده علوم‌شناختی

1388-1387: پژوهش با عنوان “بررسی سطح توجه رانندگان حرفه‌ای  با استفاده از سيگنال الکتروانسفالوگرام” زیر نظر پارس‌خودرو-  اندیشگاه  مهندسی و ارزش

1387: حل تمرين درس BSP در دانشگاه صنعتي اميرکبير

1387: استاد راهنما در پروژه کارشناسی آقای سروش گرجی با عنوان “استفاده از روش آنالیز مولفه های مستقل ICA جهت حذف اثر سیگنال الکترو اکولوگرام EOG  از سیگنال الکتریکی ثبت شده مغز EEG” در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1387: استاد کارآموزی خانم هدی شارعی دانشجوی دانشگاه صنعتي اميرکبير

1387-1386: ارائه درس تجهيزات پزشکي در دانشگاه صنعتي اميرکبير

1387-1382: استاد آزمايشگاه الکترونيک 1 در دانشگاه صنعتي اميرکبير

1386: راه‌اندازی دستگاه الکترو انسفالوگرام در پژوهشکده علوم‌شناختی

1384: پروژه اثرات تشعشع امواج الکترومغناطیسی بر بدن انسان و محاسبه شعاع ایمن در رادارهای هواشناسی در  شرکت مهندسین مشاور طرح ارتباطات

1384: همکاری در پروژه ملی ” طراحی مقدماتی و خدمات پشتیبانی فنی سیستم مخابراتی خطوط لوله ری/نکا/ساری” در  شرکت مهندسین مشاور طرح ارتباطات

1382: همکاری در پروژه ملی ” طرح جامع شبکه مخابراتی شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان” در  شرکت مهندسین مشاور طرح ارتباطات

1382: طراحي و برنامه نويسي نرم افزاري جهت انجام محاسبات “تکرارکننده هاي غيرفعال” براي ديد راديويي مستقيم در باند مايکروويو  (1 تا 10 گیگا هرتز)

1381-1380: مدرس حل تمرين مدارهاي الکتريکي 1، در دانشگاه صنعتي اميرکبير

1380: ارائه کارگاه آموزشي در زمينه سيستم هاي ديد راديويي مستقيم در چهارمين کنفرانس دانشجويي مهندسي ايران دانشگاه تهران، دانشکده فني

1378: همکاري در برگزاري دومين کنفرانس دانشجويي مهندسي برق ايران و عضو کمیته ارتباط با صنعت، دانشگاه صنعتي اميرکبير